fbpx

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników
które będą obowiązywać w  roku szkolnym 2018/2019 r.

4-letnie Technikum Gastronomiczne nr 11
technik żywienia i usług gastronomicznych:

– w klasach pierwszych technikum podręczniki

– w klasach drugich technikum podręczniki 

– w klasach trzecich technikum podręczniki 

– w klasach czwartych technikum podręczniki 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10
kucharz:

– w klasie pierwszej 1ak, 1ck (pracownik młodociany): do pobrania  podręczniki

– w klasie drugiej 2ak, 2ck (pracownik młodociany)- podręczniki 

– w klasie trzeciej  ZSZ podręczniki