fbpx

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

tel/fax: 12 656 04 04
e-mail: sekretariat@zsg2.pl

Sekretariat: tel/fax 12 656 04 04

Numery wewnętrzne:

Sekretariat w. 11
Dyrektor Szkoły w. 12
Pokój nauczycielski w. 13
W-ce Dyrektorzy w. 14
Kierownik administracji w. 15
Kadry w. 15
Księgowość w. 16
Pedagog w. 18
Pokusa w. 19
Pielęgniarka w. 17
Biblioteka w. 21
Portiernia w. 22

Administracja: tel/fax 12 656 00 56
Pokój nauczycielski: tel 12 656 57 00 

Inspektor Ochrony Danych:

p. Anna Borowczak

ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

Warsztat szkolny:

Restauracja Pokusa
ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

tel/fax 12 423 62 36
e-mail: wspokusa@poczta.fm