fbpx

Szkoła Branżowa II stopnia nr 3

Branżowa Szkoła II stopnia nr 3

na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia.

rok szkolny 2022/2023

 Oferta edukacyjna:

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023:

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych.
  • Technik technologii żywności.
  • Technik usług kelnerskich.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023. Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

 

Do pobrania zalacznik-nr-3 branżowa 2 stopnia

Telefon kontaktowy: (12) 656-04-04,

adres e-mail do rekrutacji: rekrutacja@zsg2.pl

Podanie-do-Branżowej-Szkoły-II-Stopnia

Ankieta – Branżowa II Stopnia do wypełnienia

Opis-Branżowej Szkoły-II-Stopnia