Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący

p. Dorota Sznajder,
email: doris19811@poczta.onet.pl

Zastępca przewodniczącego

p. Anna Podgórska

Sekretarz

p. Anna Górka

Skarbnik

p. Beata Stabicka

Komisja rewizyjna

Przewodniczący p. Wojciech Filipowski
Członek KR p. Agata Kordosz

Numer konta Rady Rodziców przy ZSG nr 2

Krakowski Bank  Spółdzielczy ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.

20 85910007 00210 0095 8633 0001