fbpx

Rada Rodziców

Kontakt e-mailowy:  RadaRodzicowZSGnr2@onet.pl

Numer konta Rady Rodziców przy ZSG nr 2

PKO BP SA ODDZIAŁ W KRAKOWIE

ul . Piłsudskiego 19, 31-110 Kraków

Nr rachunku  96 1020 2892 0000 5102 0015 7370

 


Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodniczący: p. Dorota Sznajder email : doris19811@poczta.onet.pl

Zastępca przewodniczącego: p. Anna Podgórska

Sekretarz: p. Aneta Joniec-Sionko

Skarbnik: p. Beata Stabicka

Komisja Rewizyjna:

p. Anna Górska

p. Wojciech Filipowski