fbpx

Egzamin maturalny z matematyki w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny z matematyki w terminie poprawkowym odbędzie się

21 sierpnia 2018 r. (wtorek), o godzinie 9.00.

 

 

Absolwenci mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie o godzinie 8.30,

z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz długopisem (lub piórem) z  czarnym tuszem

(atramentem), linijką, cyrklem i kalkulatorem prostym.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu po sesji poprawkowej i odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 11 września 2018 r.