fbpx

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2013/2014

„ZDROWIE CZŁOWIEKA TKWI OD POKOLEŃ
W TYM CO MA W GŁOWIE I CO NA STOLE

Sukces Piotra Liszki z klasy IV b w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności

W dniach 20 – 22 marca 2014 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie odbył się finał XVIII Edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Organizatorem Olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
a współorganizatorem Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Tegoroczna edycja Olimpiady była wyjątkowa, gdyż odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jej finał, został rozegrany w podległej temu resortowi placówce tj. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

Tematyka wiodąca edycji była ciekawa, „Żywienie u progu i schyłku życia”, ponieważ akcentowała żywieniową wspólnotę pokoleń. „Mówimy, że starzy ludzie dziecinnieją, ale w istocie cały szereg potrzeb, przemian w organizmie jest wspólną cechą i młodości i starości” to słowa prof. dr hab. Jana Gawęckiego z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Głównym celem Olimpiady jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców prawidłowego żywienia i promocja zdrowia. Dlatego jednym ze współorganizatorów obecnej edycji było także Ministerstwo Rolnictwa, które promuje polską żywność – przyznał obecny na ostatnim etapie Olimpiady wiceminister Tadeusz Nalewajk.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest trójstopniowa, obejmuje etap szkolny, okręgowy i centralny. W XVIII edycji wzięło udział 8600 uczniów, spośród których do eliminacji centralnych zakwalifikowało się 52, wyłonionych w 12 okręgach. W grupie najlepszych, którzy przeszli do etapu centralnego znalazł się nasz uczeń Piotr Liszka z klasy IV b, którego przygotowywała do tej olimpiady p. Elżbieta Celińska

(68kB)
Wyniki z testu i wybranie opracowania pisemnego na temat „Uzasadnij w aspekcie żywieniowym i zdrowotnym słuszność przysłowia „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” (z uwzględnieniem trudnych słów kluczowych) zakwalifikowały Piotra do Quizu. Znalazł się on wśród najlepszej szóstki.

Piotr Liszka został Laureatem Olimpiady i zajął 2 miejsce.

Otrzymał cenne nagrody: laptop ufundowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nagrodę specjalną prof. prof. dr hab. Jana Gawęckiego, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady, List Gratulacyjny od p. dyr Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie, mgr inż. Janiny Krajewskiej wraz z tabletem oraz cenne nagrody książkowe.

(13kB)(9kB)(10kB)(11kB)(10kB)

(173kB)
Laureaci XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

(58kB)
Szóstka najlepszych przed rozpoczęciem Quizu

(62kB)
(59kB)
Piotr na uroczystościach zakończenia Olimpiady
Gospodarze Olimpiady zapewnili uczestnikom szereg atrakcji, m.in. degustację potraw regionalnych Warmii i Mazur, wycieczkę do św. Lipki i Reszla, udział w Święcie Młodzieży oraz inne artystyczne niespodzianki.

(47kB)
Degustacja potraw kuchni Warmii i Mazur
Udział w Olimpiadzie wymaga systematycznej i ciężkiej pracy. Zdobyta podczas nauki wiedza z pewnością zaprocentuje. Natomiast wynik laureata i finalisty w Olimpiadzie może zagwarantować nie tylko zwolnieniem z części pisemnej egzaminu zawodowego, ale stać się także przepustką do zdobycia indeksu na wybranym kierunku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia są uwzględniane osiągnięcia kandydatów w olimpiadach szczebla centralnego. Laureaci lub finaliści olimpiad mogą korzystać z preferencji w przyjęciu na wybrane kierunki studiów. W procesie rekrutacyjnym olimpijczycy otrzymują zazwyczaj maksymalną liczbę punktów i są ujmowani na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub zyskują specjalne ulgi.

Jeszcze raz gratulujemy naszemu uczniowi i życzymy dalszych sukcesów.