fbpx

Okręgowe eliminacje XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2013/2014

10 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 82 uczniów z 43 szkół okręgu małopolskiego.

Młodzież rozwiązywała zadania z wiedzy o żywności i żywieniu, obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawarte we wskazanej, obszernej literaturze obecnej edycji Olimpiady. Pytania te stanowiły 70 % wszystkich zadań, a pozostałe 30 % dotyczyło tematyki wiodącej tegorocznej Olimpiady „Żywienie u progu i schyłku życia”.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Ewa Wojnar, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 8 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

(70kB)
(54kB)
Uroczystego otwarcia XVIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonali Pan Dyrektor Henryk Hołysz oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka. O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązania testu.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokazy gastronomiczne. Profesjonalni szefowie kuchni Miłosz Kowalski, Grzegorz Olejarka, Jacek Wesołowki i Michał Kuduk odkrywali przed uczestnikami wykorzystanie nowoczesnych technik w gastronomii m .in. sous vide oraz kuchni molekularnej.

Na samym początku wytłumaczono zmiany technologiczne jakie nastąpiły w gastronomii na przestrzeni ostatnich lat i zaprezentowano niektóre produkty Texturas i PolyScience. Następnie, każdy uczestnik mógł spróbować potraw na nich bazujących.

(47kB)
(43kB)
(69kB)
Natomiast panowie Michał Henzel z firmy Gastro-Pack i Tomasz Czyżycki- szef kuchni i współwłaściciel Restauracji „Cyrano de Bergerac” zaprezentowali wykorzystanie owoców morza w gastronomii. Sporządzano potrawy, między innymi z małży św. Jakuba, krewetek królewskich, homarów i innych.

(93kB) (54kB)

Część młodzieży, zainteresowana historią zwiedziła z przewodnikiem Wzgórze Wawelskie.
Pierwsze miejsce zdobył uczeń Kamil Brończyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej,
(67kB)
drugie miejsce uzyskała uczennica Sylwia Lubas z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

(74kB)
Trzecie miejsce przypadło Marcelinie Wilk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimiera Brodzińskiego w Tarnowie.

(76kB)
Uczniowie naszej szkoły Piotr Liszka i Michał Czaja zajęli odpowiednio 6 i 9 miejsce.

(55kB)
(47kB)
Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 1630. Uczestnicy Olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pt. „Smaki Małopolski”

(90kB)
(64kB)
(67kB)
Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością: Tadeusz Matusz – zastępca prezydenta Miasta Krakowa, Wanda Brześcińska – zastępca dyr. Wydziału Nadzoru Pedagogicznego KO w Krakowie, Aurelia Czerwińska-Pacura – vice przewodnicząca Rady Dzielnicy XIII, Bohdan Piotrowicz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, Leszek Lejkowski – vice prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, przedstawiciele Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników oraz liczni sponsorzy, dzięki którym uczestnicy eliminacji dostali interesujące nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.

(75kB)
(88kB)
Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to:

Komitet Główny Olimpiady, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Firma „Gastro-Pack” – Michał Henzel, Małopolskie Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, Pan Marian Mazurków, Pan Roman Bugajski – Restauracja „Mieszczańska”, Firma „Hawełka”, Hotel „Sheraton”, Pan Ryszard Siembak – Restauracja „Piwnice Pałacu Pokutyńskich”, Firma „Ars Modi” s.c. , Miłosz Kowalski – współwłaściciel „Wszystko dla Kucharzy”, Michał Kuter z Restauracji „A Nóż Widelec” z Poznania, Grzegorz Olejarka z Masterchef”, Pan Michał Kuduk z „Winsa Wedding Event, Pan Jacek Wesołowski z Firmy „Morning”, firma „Sensoryka”.