fbpx

Wyniki okręgowych eliminacji XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2012/2013

11 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 64 uczniów z 35 szkół okręgu małopolskiego.

Młodzież rozwiązywała zadania z wiedzy o żywności i żywieniu, obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawarte we wskazanej, obszernej literaturze obecnej edycji Olimpiady. Pytania te stanowiły 70 % wszystkich zadań, a pozostałe 30 % dotyczyło tematyki wiodącej tegorocznej Olimpiady „Żywność tradycyjna i kuchnie narodowe”.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Ewa Wojnar, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 5 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

(74kB)

Uroczystego otwarcia XVII okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieni i Żywności dokonali Pan Dyrektor Henryk Hołysz oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka.
O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązania testu. Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w etapie centralnym Olimpiady, trzeba było uzyskać co najmniej 80 % możliwych do zdobycia punktów.

Pierwsze miejsce zdobył uczeń Kamil Brończyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bobowej, drugie miejsce uzyskała uczennica Anna Nowogórska z Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, dwa kolejne miejsca przypadły uczennicom Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie, miejsce trzecie Kamili Kowalczyk,
a czwarte Magdalenie Michalik
, piąte miejsce zdobyła Sylwia Lubas uczennica III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

(89kB)

(79kB)

(80kB)

(83kB)

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokaz gastronomiczny. Znakomity cukiernik z Restauracji „Hawełka” Zbigniew Handziak zaprezentował aktualne trendy pojawiające się przy dekoracji deserów bankietowych.

(44kB)

(42kB)
(53kB)

Młodzież, która przyjechała na Olimpiadę zwiedziła z przewodnikiem Panteon Narodowy na Skałce oraz Dzielnicę Kazimierz.

Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 16.00. Uczestnicy Olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl poświęcony patronowi szkoły Odonowi Bujwidowi, przygotowany przez młodzież klasy II a.

(68kB)

Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta Krakowa oraz liczni sponsorzy, dzięki którym wszyscy uczestnicy eliminacji dostali interesujące nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.