fbpx

Finał eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2012/2013

Eliminacje centralne XVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbyły się w dniach 14 – 16 marca 2013 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy ul. Gen. Sowińskiego 3.

Tematyka wiodąca Olimpiady dotyczyła ” Żywności tradycyjnej i regionalnej oraz kuchni narodowych”.

Według słów prof. dr hab. Jana Gawęckiego, Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady, ostatnio w Polsce odżyły produkty tradycyjne i regionalne, które urozmaicają nasze jadłospisy, a także ożywiają więzi „małych ojczyzn”.

W eliminacjach centralnych wzięło udział 65 najlepszych uczniów szkół średnich, wyłonionych spośród około 7 tysięcy uczestników z różnych okręgów w kraju. Wśród nich znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Kamila Kowalczyk i Magdalena Michalik z klasy IV c.

Część pisemna Olimpiady obejmowała rozwiązanie testu, na który składało się 30% zadań z zakresu tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywności i żywieniu.

(62kB)

Magda w czasie pisania testu

Trzydziestu uczniów z najlepszymi wynikami z testu przeszło do II etapu eliminacji, który wymagał pisemnego opracowania jednego z 3 podanych tematów. Kamila napisała pracę na temat:. „Tradycyjne potrawy wielkanocne w świetle zaleceń prawidłowego żywienia”, w której musiała wykorzystać w odpowiednim kontekście podane słowa kluczowe.

(66kB)

Kamila przygotowuje się do pracy pisemnej

W wyniku przeprowadzonych eliminacji Kamila Kowalczyk znalazła się w pierwszej dziesiątce i zdobyła tytuł Laureata, a Magdalena Michalik tytuł finalisty XVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

(68kB)

Kamila wśród najlepszych uczestników Olimpiady

(52kB)

Kamila przyjmuje gratulacje od prof. dr hab. Jana Gawęckiego i prof. dr hab. Józefa Korczaka

Zdobyte tytuły laureata oraz finalisty otwierają naszym uczennicom drzwi do wielu uczelni wyższych z pominięciem procedur rekrutacyjnych oraz zwalniają z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasze uczennice otrzymały także nagrody książkowe a Kamila dodatkowo tablet.

 

W czasie pierwszej i drugiej części eliminacji pisemnych, uczestnikom towarzyszył widoczny napis ze słowami Jana Pawła II
„Przyszłość zaczyna się dzisiaj – nie jutro”.

(92kB)
Kamila i Magda z prof. dr hab. Janem Gawęckim

(67kB)

Kamila i Magda z kolegami z Małopolski

Atrakcją dla uczestników Olimpiady był ciekawy program przygotowany przez organizatorów i gospodarzy finału Olimpiady, czyli Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

Zmaganiom konkursowym towarzyszył wykład, dla opiekunów, prof. dr hab. Jana Gawęckiego, pod tytułem „Żywienie u progu i schyłku życia” . W programie finału Olimpiady organizatorzy zapewnili uczestnikom i ich opiekunom szereg atrakcji – między innymi:

Prezentacje i pokazy kulinarne:

  • Produkty regionalne Pomorza Zachodniego
  • Aranżacje stołów – składanie serwetek płóciennych

(57kB)

  • Słynne Rogaliki z Gastronomika ( produkt regionalny) smakują naszej pani dyrektor Ewie Koniecznej, która była gościem Olimpiady.

(57kB)

  • Aranżacje stołów- składanie serwetek płóciennych (dla uczniów LO i ich opiekunów
  • Wycieczka autokarowa szlakiem Książąt Pomorskich,
  • Wykład dr Aleksandry Swulińskiej – Katulskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
    nt. „Współzawodnictwo kulinarne – wczoraj i dziś”,
  • Program artystyczny w wykonaniu uczniów szczecińskiej szkoły – Spotkanie z muzami: „Smakujmy chwilę”.
  • (60kB)„oryginalny” program artystyczny

(79kB)
(77kB)

(58kB)Gospodarze byli bardzo gościnni dla uczestników, opiekunów i gości Olimpiady


Jeszcze raz gratulujemy Kamili i Magdzie !!!
opiekun: Elżbieta Celińska

ZACHĘCAMY TEŻ INNYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE W NASTĘPNYCH EDYCJACH.

TA OLIMPIADA MOŻE STAĆ SIĘ DLA WAS SZANSĄ, ALE RÓWNIEŻ PRZYGODĄ.