fbpx

PRZEPIS NA DOBRĄ SZKOŁĘ, 6 miejsce w Krakowie, w Rankingu Perspektyw w Polsce 105 miejsce.

NASZA SZKOŁA ODNIOSŁA KOLEJNY SUKCES. ROK 2021

Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, którzy z zaangażowaniem i empatią towarzyszą młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy, czego efektem są bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych.

Uzyskaliśmy 128 pozycję w Rankingu Techników 2021, w którym wzięło udział 1743 technika z całej Polski zdobywając tytuł SREBRNEJ  SZKOŁY 2021. W Rankingu Wojewódzkim daje nam to 25 pozycję.

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski

Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie jest na 7 miejscu wśród najlepszych Techników w Krakowie. Jesteśmy najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Nasza Szkoła jest dumna z Rankingu. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy w szkole.

W Naszej Szkole pracują oddani swojej misji nauczyciele, którzy skutecznie motywują i wspierają swoich uczniów. SREBRNA TARCZA POTWIERDZA WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY.

Jesteśmy tym bardziej dumni z Rankingu 2021, że udało nam się utrzymać wysoką pozycję mimo trudnego czasu pandemii i nauczania zdalnego.

 


PRZEPIS NA DOBRĄ SZKOŁĘ. ROK 2020

Nie sposób przecenić wagi tych 4 lub 5 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór liceum i technikum odpowiedniego do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji.

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Nasz Ranking pokazuje te polskie szkoły ponadpodstawowe, które robią to najlepiej.

Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu.

Jak podkreślił podczas posiedzenia Kapituły prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, coroczny Ranking Liceów i Techników Perspektywy zyskał nie tylko rozgłos w mediach, ale też, co ważniejsze, stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół.

Na ogłoszenie naszego rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów.

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow 

Ciąg dalszy artykułu http://technika.perspektywy.pl/2020/article/przepis-na-dobra-szkole-2


Powód do dumy – TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”

Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 znalazło się w czołówce Rankingu Liceów i Techników Perspektyw. W naszą wysoką pozycję rankingową  wpisana jest  nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, ale także pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i naszych ambitnych uczniów.

 

DZIĘKUJĘ BARDZO NAUCZYCIELOM I UCZNIOM MOJEJ SZKOŁY ZA WSPÓLNY SUKCES.

Tak trzymać!!!

W przyszłym roku powalczmy o złoto.

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=4

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:


TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 1-100

TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 101-300

TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 301-500