fbpx

Znak jakości „SREBRNEJ SZKOŁY 2023″ dla Technikum Gastronomicznego nr 11

Znak jakości „SREBRNEJ SZKOŁY 2023″ dla Technikum Gastronomicznego nr 11

Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną dumą informujemy, że Technikum Gastronomiczne nr 11 zostało nagrodzone tytułem „SREBRNEJ TARCZY” w najnowszym Rankingu Perspektyw Technika 2023.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym absolwentom, którzy uzyskali na tle kraju i województwa dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych. Dziękujemy uczniom, którzy  brali udział w olimpiadach i uzyskali tytuł laureata oraz finalisty.

Drodzy Nauczyciele – wielkie gratulacje i gorące podziękowania za pracę i trud włożone w tak duże osiągnięcie. Dziękujemy za Waszą pasję nauczania, konsekwencję, mistrzostwo i skuteczność. Sukces naszej szkoły jest efektem sprawdzonych metod nauczania, wieloletnich doświadczeń, współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.

W Rankingu 2023 analizowane były wyniki 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Nasze technikum zajęło 274 pozycję. W stosunku do roku ubiegłego poprawiliśmy wynik o 63 miejsca.

https://2023.technika.perspektywy.pl/2023/rankings

 


Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie. 

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie znalazło się w gronie laureatów prestiżowego  XXIV Ogólnopolskiego Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2022.

Jesteśmy  wśród NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW w Polsce i przysługuje nam tytuł „ BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022”.

W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszona lista zawiera 500 najlepszych techników w Polsce. Nasza szkoła zajęła 52 miejsce w województwie małopolskim, 9 miejsce w Krakowie, a 1 miejsce wśród istniejących w Krakowie szkół gastronomicznych.

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-malopolski

Zdobycie wysokiej pozycji w Rankingu jest dla Naszego Technikum zasłużonym powodem do dumy. „Brązowa tarcza” jest potwierdzeniem wysokiej skuteczności nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza kształcenia ogólnego i zawodowego, wysokie kompetencje zawodowe nauczycieli, przyjazna atmosfera oraz dobry kontakt szkoły z rynkiem pracy i pracodawcami. W wysoką pozycję rankingową wpisana jest liczba zwycięstw w konkursach i olimpiadach, punkty z egzaminu maturalnego oraz pomyślnie zdane egzaminy zawodowe.

Ranking Perspektyw jest tworzony głównie z myślą o  uczniach  najstarszych klas szkoły podstawowej, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadpodstawową, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Taką szkołą jest właśnie Technikum Gastronomiczne nr 11 – szkoła dobrze zorganizowana, w której pracują oddani swojej misji nauczyciele, a uczniowie są skutecznie motywowani i wspierani.


NASZA SZKOŁA ODNIOSŁA KOLEJNY SUKCES. ROK 2021

Gratulacje i podziękowania dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2, którzy z zaangażowaniem i empatią towarzyszą młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy, czego efektem są bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych.

Uzyskaliśmy 128 pozycję w Rankingu Techników 2021, w którym wzięło udział 1743 technika z całej Polski zdobywając tytuł SREBRNEJ  SZKOŁY 2021. W Rankingu Wojewódzkim daje nam to 25 pozycję.

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski

Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie jest na 7 miejscu wśród najlepszych Techników w Krakowie. Jesteśmy najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Nasza Szkoła jest dumna z Rankingu. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy w szkole.

W Naszej Szkole pracują oddani swojej misji nauczyciele, którzy skutecznie motywują i wspierają swoich uczniów. SREBRNA TARCZA POTWIERDZA WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY.

Jesteśmy tym bardziej dumni z Rankingu 2021, że udało nam się utrzymać wysoką pozycję mimo trudnego czasu pandemii i nauczania zdalnego.

 


PRZEPIS NA DOBRĄ SZKOŁĘ. ROK 2020

Nie sposób przecenić wagi tych 4 lub 5 lat u progu dorosłości. Dlatego tak ważny jest wybór liceum i technikum odpowiedniego do ambicji i predyspozycji nastolatka. Ranking Perspektyw to kopalnia wiedzy o szkołach w całej Polsce. Umożliwia porównywanie szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron, wyników na tle konkurencji.

Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Nasz Ranking pokazuje te polskie szkoły ponadpodstawowe, które robią to najlepiej.

Pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, które publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej w zestawieniu.

Jak podkreślił podczas posiedzenia Kapituły prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, coroczny Ranking Liceów i Techników Perspektywy zyskał nie tylko rozgłos w mediach, ale też, co ważniejsze, stanowi ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół.

Na ogłoszenie naszego rankingu czekają nie tylko dyrektorzy szkól i nauczyciele, dla których jest on podsumowaniem ich pracy. Wyniki mają także ogromny wpływ na decyzje dziesiątków tysięcy uczniów, którzy poszukują odpowiedniej dla siebie szkoły. Ranking Perspektyw czytają także uważnie organy prowadzące szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że najlepsze licea i technika są nagradzane przez prezydentów miast, kuratorów oświaty, marszałków i wojewodów.

http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow 

Ciąg dalszy artykułu http://technika.perspektywy.pl/2020/article/przepis-na-dobra-szkole-2


Powód do dumy – TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”

Technikum nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 znalazło się w czołówce Rankingu Liceów i Techników Perspektyw. W naszą wysoką pozycję rankingową  wpisana jest  nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, ale także pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i naszych ambitnych uczniów.

 

DZIĘKUJĘ BARDZO NAUCZYCIELOM I UCZNIOM MOJEJ SZKOŁY ZA WSPÓLNY SUKCES.

Tak trzymać!!!

W przyszłym roku powalczmy o złoto.

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=4

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy następujące szkoły mają prawo do używania w 2019 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2019 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości:


TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 1-100

TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 101-300

TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”

przysługuje technikom, które zajęły miejsca 301-500