fbpx

JESTEŚMY SZKOŁĄ PARTNERSKĄ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

W dniu 27 czerwca 2023 r. w imieniu Społeczności ZSG nr 2 Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Ptasznik podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym. Ze strony Uniwersytetu porozumienie partnerskie podpisał prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK.  Podczas uroczystości obecni byli także prodziekani Wydziału Technologii Żywności: prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć i prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, zastępcy dyrektora ZSG nr 2: mgr inż. Ewa Konieczna i mgr Renata Kurdziel, przedstawiciele Biura Programów i Jakości Kształcenia URK: mgr Ewa Kliś-Brudny (kierownik) i dr inż. Agnieszka Szczeponek, pracownicy Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK:  dr Michał Szanduła (dyrektor) i dr inż. Marcelina Machura (kierownik Centrum Kongresowego URK).

Nawiązanie współpracy z Wydziałem Technologii Żywności UR w Krakowie stworzy warunki do wymiany bezcennych doświadczeń organizacyjnych i metodycznych. Współpraca będzie okazją do podejmowania wspólnych przedsięwzięć promujących nauki o żywieniu człowieka, dziedzinę nauk rolniczych i przyrodniczych oraz tworzenie wspólnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. Pracownicy Uczelni będą prowadzić zajęcia u nas w szkole oraz na URK. Nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii żywności będą też mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych i pokazach eksperymentalnych w laboratoriach URK.

https://www.facebook.com/wtzurkrk

https://urk.edu.pl