fbpx

Okręgowe eliminacje XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

 

Okręgowe eliminacje XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

11 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 99 uczniów z 54 szkół okręgu małopolskiego. Temat wiodący: „ Produkty mleczne. Technologia i ich rola w żywieniu człowieka.”

Młodzież rozwiązywała test, na który składały się zadania z tematyki wiodącej ( 30%) i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 100 punktów.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pan wizytator KO Sebastian Bielak, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 10 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XXIII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonał dyrektor szkoły Andrzej Ptasznik oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka . O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano  dwa pokazy gastronomiczne      przygotowane przez kucharzy i kelnerów z Restauracji „Wierzynek” w Krakowie. Temat pokazu kelnerskiego to: „Synchroniczna obsługa gości oraz pokaz szablowania szampana”, natomiast kulinarny przebiegał pod hasłem „ Obróbka termiczna mięs: sous vide, flambirowanie, stopnie wysmażenia”.  Pokaz kulinarny przeprowadził m.in. sam szef kuchni Michał Hajdus –absolwent naszej szkoły.  Prezentacje kucharzy i kelnerów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli szkół biorących udział w olimpiadzie.

Pierwsze miejsce w olimpiadzie  zajęła Emilia Torbus z V Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa, drugie miejsce Witold Kądziołka z II Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Sącza, trzecie miejsce uzyskała uczennica naszej szkoły Magdalena Litwicka. W eliminacjach okręgowych startowała także druga uczennica z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie Joanna Przystał zajmując               9 miejsce. Obie uczennice naszej szkoły przygotowywane przez Panią Elżbietę Celińską zakwalifikowały się do eliminacji centralnych.

Po obiedzie uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami zwiedzili wystawę „Galeria sztuki polskiej XIX wieku” w Muzeum w Sukiennicach. Następnie wysłuchali wykładu w wersji multimedialnej prof. dr hab. Józefa Korczaka  pt. „ Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka”

Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 16:30. Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pt.        „ Stanisław Moniuszko””.

Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością:  Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Dariusz Styrna – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego , Magdalena Węgrocka-Szwalec- z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji UMK, Aurelia Czerwińska-Pacura – radna i członek zarządu Rady Dzielnicy XIII,  Barbara Łuszczek- członek zarządu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Marcin Polus- Prezes Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników oraz inni sponsorzy dzięki którym uczestnicy eliminacji dostali wartościowe nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to: Komitet Główny Olimpiady, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Rada i Zarząd Dzielnicy Podgórze, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Restauracja Wierzynek, Firma Hawełka,  Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Farutex Sp. z o.o , Gawor Wędliny Podstolice, Tłocznia Owoców Pawłowski, Firma Krasnystaw, Selgros Cash & Carry.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc!