fbpx

E-omikron Kraków – jak się rekrutować?

Znasz już terminy rekrutacji do technikum i szkół branżowych na rok szkolny 2023/2024? Czekamy z niecierpliwością na Twoje podanie! Sprawdź, jak skorzystać z najpopularniejszego systemu rekrutacyjnego. Wejdź na stronę e-omikron i weź udział w rekrutacji do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

Czym jest e-omikron? Logowanie do systemu omikron Kraków

E-omikron to prosty serwis internetowy, który został utworzony na potrzeby rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Za pośrednictwem tego serwisu uczniowie lub ich rodzice mogą dokonać rekrutacji na rok 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych –  techników oraz szkół branżowych.

Aby dokonać rekrutacji za pośrednictwem systemu omikron należy wejść na stronę systemu rekrutacyjnego, a następnie wybierając odpowiednie województwo zalogować się do systemu za pośrednictwem numeru PESEL ucznia.

Oferta rekrutacyjna dla kandydatów na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół ogólnokształcących dla tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej dla Powiatu Krakowskiego zostanie umieszczona w menu bocznym rekrutacji. Uczniowie otrzymają możliwość wprowadzenia danych do systemu rekrutacyjnego w momencie rozpoczęcia rekrutacji.

Jak wygląda proces rekrutacji za pośrednictwem e-omikron?

Już dziś każdy uczeń kończący w tym roku szkołę podstawową może wejść na stronę www.e-omikron.pl aby zapoznać się z działaniem systemu oraz zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Na czym polega nabór do szkół drogą elektroniczną?

 


 

Uczeń dokonując rekrutacji w systemie e-omikron może wybrać maksymalnie trzy różne placówki. Ograniczenie to nie obowiązuje natomiast w przypadku wyboru ilości oddziałów, czyli poszczególnych klas w każdej z wybranych szkół. Im więcej klas zaznaczy uczeń w systemie e-omikron, tym większe są szanse na przyjęcie go do wymarzonej przez siebie szkoły już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Przydział do poszczególnych szkół i klas następuje za pośrednictwem specjalnie przygotowanego algorytmu na potrzeby rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Może wybrać maksymalnie trzy szkoły, nie ma natomiast ograniczenia, co do ilość oddziałów. Im więcej oddziałów wybierze, tym większą ma szansę na to, aby zostać przydzielony do wymarzonej szkoły już w pierwszym etapie rekrutacji, gdyż przydziału dokonuje specjalnie skonstruowany do tego celu algorytm.

Wspomniany program przydziela ucznia zawsze do możliwie największego priorytetu z wcześniej skomponowanej przez niego listy. Aby uczeń został zakwalifikowany do swojej wymarzonej szkoły musi jednak osiągnąć minimalny wymagany próg punktowy, wyznaczony przez poszczególną placówkę. Ważną kwestią jest fakt, że uczeń może zostać przyjęty jednocześnie wyłącznie do jednej klasy w jednej szkole. Podania zatwierdzane są przez szkołę podstawową ucznia, a następnie wysyłane do poszczególnej placówki ponadpodstawowej. Zadaniem szkoły podstawowej jest również poinformowanie drogą pisemną szkoły ponadpodstawowej o wynikach ucznia, jakie otrzymał z egzaminu ósmoklasisty.

Po przyjęciu podania przez szkołę uczeń otrzymuje swoje indywidualne hasło, za pomocą którego może logować się do systemu podczas trwania procesu rekrutacji. Dzięki temu uczeń może monitorować swoje dane i z łatwością sprawdzić ich poprawność oraz dowiedzieć się o wynikach końcowych rekrutacji. W przypadku, gdy wniosek ucznia o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru zostanie odrzucony, system przydzieli go do szkoły drugiego lub trzeciego wyboru (lub na kolejny oddział z listy priorytetów ucznia). Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych uczeń otrzymuje drogą e-mailową, natomiast potwierdza swoją chęć nauki w szkole poprzez osobiste złożenie kompletu wymaganych dokumentów uzupełniających.