fbpx

Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja

Projekty dotyczące utworzenia

Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja

 Łączna wartość projektów 25.909.381,71 zł.

 

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.

Realizatorzy projektu:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),

Okres realizacji projektów: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

 

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

 

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.

CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

 

Zadania w projektach:

1)       zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,

2)       stypendia dla uczniów zdolnych,

3)       staże dla uczniów w przedsiębiorstwach,

4)       staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.