fbpx

ZSG nr 2 realizuje projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda – 2021”.

ZSG nr 2 realizuje projekt

 „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda – 2021”.

W roku szkolnym 2020/2021 Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji kolejnej rundy projektu “Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych (MLASZ) II i III runda” – 2021″. Badanie jest jednym z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkolnictwa branżowego, rozwijanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do projektu zostali zaproszeni uczniowie Technikum Gastronomicznego nr 11 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 kończący naukę w półroczu letnim roku szkolnego 2020/2021.

MLASZ to szeroko zakrojone przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej, zidentyfikowanie obszarów problemowych i wypracowanie rozwiązań i ulepszeń dla systemu szkolnictwa zawodowego. Zdobycie dyplomu i wybory edukacyjno-zawodowe po ukończeniu szkoły mają znaczący wpływ na kształt kariery zawodowej. Absolwenci szkół stają przed dużym wyzwaniem podczas poszukiwania zatrudnienia, które spełni ich oczekiwania, uwzględniając przy tym sytuację na rynku pracy. Aby móc budować trafne rekomendacje dotyczące systemu kształcenia zawodowego zaplanowano ogólnopolskie, reprezentatywne badanie ilościowe, realizowane w kilku tysiącach techników i szkół branżowych I stopnia.

 

Uczniowie wszystkich klas kończących w tym roku szkolnym naukę w ZSG nr 2 wypełnili ankietę on-line dotyczącą planów edukacyjnych i zawodowych. Wybrane losowo osoby wzięły udział w wywiadach indywidualnych z ankieterami. Osoby, które wyrażą zgodę, jeszcze raz będą ankietowane po ukończeniu szkoły, celem poznania ich losów i zweryfikowania planów z osiągniętymi celami.

Szczegółowe informacje w załączniku. broszura dla ucznia