fbpx

Konkurs na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe rozstrzygnięty.

Konkurs na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe rozstrzygnięty.

Miło nam poinformować, że w konkursie na plakat promujący współczesne szkolnictwo zawodowe,
w kategorii technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia, III miejsce zajęła Zuzanna Bruzda –  uczennica klasy 2ag Technikum Gastronomicznego nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida, pod opieką prof. Magdy Bulandy.

GRATULUJEMY NAGRODY.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie twórczego i kreatywnego graficznego projektu plakatu promującego współczesne szkolnictwo zawodowe w Krakowie.

Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych kontynuacją nauki w branżowych szkołach i technikach poprzez wspieranie ich w samodzielnym gromadzeniu informacji o szkołach, analizowaniu tych informacji i konfrontowaniu z własnymi zasobami, zainteresowaniami, umiejętnościami oraz planami edukacyjno-zawodowymi.

Wyniki konkursu i nagrodzone prace:  https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/248119,1812,komunikat,wyniki_konkursu_na_plakat_promujacy_wspolczesne_szkolnictwo_zawodowe_w_krakowie_.html