Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w okresie 1-13 lutego 2021r.