fbpx

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu pani Dyrektor Jolanty Gniewek

„Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa.” (W. Szymborska)

OSTATNIE POŻEGNANIE PANI DYREKTOR JOLANTY GNIEWEK

12 września 2023 r. odeszła od nas Pani Jolanta Gniewek, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca i pedagog, a w latach 1975 – 2012 Wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie. Pani Jolanta Gniewek urodziła się 10.06.1946 r. w Tarnowie, gdzie w 1965 roku zdała maturę i podjęła naukę w Studium Nauczycielskim w Częstochowie. Dwa lata później rozpoczęła pracę w Zespole Szkół w Tarnowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, a 1 września 1970 roku została zatrudniona w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

W ciągu swojej kariery zawodowej Pani Jolanta Gniewek podnosiła swoje kwalifikacje. Ukończyła m.in. studia pedagogiczne, studia podyplomowe „ Żywienie człowieka z elementami gospodarstwa domowego”, studium podyplomowe „Organizacja i zarządzanie w oświacie”. Była egzaminatorem OKE w zawodzie kucharz oraz w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.

Praca Pani Dyrektor Jolanty Gniewek ukształtowała wiele pokoleń młodzieży. Była człowiekiem ciepłym i wyrozumiałym. Zawód wykonywała z pasją i zaangażowaniem, zawsze stawiając dobro uczniów na pierwszym miejscu. Dbała o wszechstronny rozwój ucznia, interesowała się losami swoich absolwentów. Pragnęła z każdego ucznia zrobić mistrza kulinarnego, zachęcając do udziału w konkursach i olimpiadach gastronomicznych. Była specjalistką w zakresie nauczania przedmiotów gastronomicznych, sekretarzem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, angażowała się w coroczne przygotowania Małopolskiego Konkursu Stół Pięknie Nakryty. Organizowała miesięczne wyjazdy młodzieży na staże zagraniczne do Francji, Włoch, Szwecji i Węgier w ramach europejskich programów  Socrates Comenius oraz Leonardo da Vinci. Dzięki Jej staraniom wielu uczniów ZSG nr 2 miało okazję wyjechać ­­­­­­­­­­­­­w ciekawe zakątki Europy.

Za swoje wyniki pracy była wielokrotnie nagrodzona przez władze oświatowe oraz miejskie. Otrzymała m.in. Nagrodę Kuratora Oświaty (w roku 1973, 1985, 2004), Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. Odznaczona w roku 1977 i 1988  Srebrną Odznaką „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, w roku 1981 Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, w 1983 roku Odznaką Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego oraz Złotą Odznaką OHP. W 1988 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a w 2003 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej. Podczas Jubileuszu 100-lecia Szkoły odznaczona została przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaką „Honoris gratia” jako zasłużony nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

Po przejściu na emeryturę Pani Jolanta Gniewek nadal była związana z naszą szkoła – brała udział, jako zaproszony Gość, w wielu bieżących wydarzeniach.

Pani Dyrektor, dziękujemy za wszystko, co Pani zrobiła dla naszej szkoły. Była Pani, jest i na zawsze będzie częścią „Społeczności ZSG nr 2”.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w środę 20 września 2023 r. o godzinie 11.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Rakowickiej 6 w Krakowie.