fbpx

Dni Pamięci Ofiar Gestapo

8 września 2023 r. delegacja uczniów z klasy 4b  reprezentowała ZSG nr 2 podczas inauguracji 17. Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Tegoroczna edycja odbywa się wokół 80. rocznicy krwawej niemieckiej pacyfikacji Woli Justowskiej, która została przeprowadzona przez policję niemiecką w celu wykrycia tajnych drukarni na tym terenie. W jej efekcie rozstrzelano 21 osób, a 80 wywieziono do KL Auschwitz. Wydawane w podziemiu gazety i druki ulotne w okresie okupacji niemieckiej stały się ważnym orężem walki o podtrzymanie wiary w odzyskanie niepodległości, a przede wszystkim jednym z istotniejszych źródeł informacji, kształtowania postaw obywatelskich i edukacji.  Okupant w naszym mieście bardzo się tego obawiał. Za konspiracyjną pracę wydawniczą groziła kara śmierci. Wielu krakowian z tego powodu zostało rozstrzelanych lub wywiezionych do obozów koncentracyjnych.

Przy ul. Pomorskiej 2 miał miejsce uroczysty apel pamięci i salwa honorowa z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego.