fbpx

Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

 

 

 

KUCHARZ z elementami kuchni świata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • przygotowania produktów i stanowiska pracy
 • obsługi sprzętu gastronomicznego
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów

 

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • domy wczasowe;
 • bary;
  kawiarnie;
 • sanatoria;
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne;
 • szpitale;
 • organizacje ochrony konsumenta;
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

 

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • Restauracja Pokusa
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi gości
  pracownia usług gastronomicznych

KELNER z elementami serwisu specjalnego

Absolwent Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego
 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • planowania i organizowania obsługi przyjęć okolicznościowych
 • sporządzania dokumentacji usług gastronomicznych
 • rozliczania usług kelnerskich i kosztów usług gastronomicznych
 • wykonywania czynności baristycznych

 

Uczeń w ramach innowacji:

 • poznaje rodzaje i charakterystykę win oraz regionów winiarskich;
 • uczy się dobierać wina do potraw;
 • przygotuje się do profesjonalnego serwisu win.

 

KWALIFIKACJE:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

MIEJSCA PRACY:

 • restauracje;
 • hotele;
 • pensjonaty;
 • kawiarnie;
 • puby;
 • dyskoteki;
 • promy;
 • firmy cateringowe;
 • instytucje związane z gastronomią.

 

BAZA DYDAKTYCZNA:

pracownia gastronomiczna
pracownia obsługi konsumenta
pracownia ćwiczeń praktycznych


CUKIERNIK z elementami nowoczesnych technik dekorowania

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Uczeń:

 • uczy się rozróżniać grupy produktów cukierniczych oraz oceniać ich wartość kaloryczną;
 • poznaje zasady prowadzenia dokumentacji produkcji;
 • uczy się kalkulować ceny wyrobów gotowych cukierniczych i ciastkarskich;
 • potrafi rozliczać zużycie surowców;
 • wie jak przechowywać surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze.

Język obcy: język angielski

KWALIFIKACJE:

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

 

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze;
 • wytwórnie ciast;
 • zakłady produkujące wyroby czekoladowe;
 • lodziarnie;
 • zakłady wytwarzające pieczywo cukiernicze;
 • własny zakład cukierniczy.