fbpx

Ślubowanie klas pierwszych.

14 października 2022 r. odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając:

– brać czynny udział w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania,

– przestrzegać zasad współżycia społecznego,

– świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu szkoły,

– dbać o honor i tradycję szkoły, współtworzyć jej autorytet,

– chronić skarby kultury narodowej, dbać o piękno mowy ojczystej.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego naszym młodszym koleżankom i kolegom, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida życzymy, aby każdy z Was, nie tylko zdobywał wiedzę, ale także rozwijał swoje pasje, nawiązywał przyjaźnie i odnosił same sukcesy.