fbpx

Rekrutacja do szkół średnich – kiedy i jak składać podanie do liceum i technikum 2023/2024?

Stoisz przed wyborem liceum, technikum lub szkoły branżowej? Czeka Cię proces rekrutacyjny i obawiasz się związanych z nim formalności? Sprawdź, jakie zmiany czekają na tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej. Poznaj nowe terminy składania wniosków i dowiedz się, jak prawidłowo wypełniać je krok po kroku. Z nami przekonasz się, że rekrutacja do szkół średnich jest naprawdę prosta.

Rekrutacja do szkół średnich – harmonogram naboru do liceum i technikum 2023/2024

Rekrutacja do szkół średnich w roku szkolnym 2021/2022 różni się nieco od tej w minionych latach. Konieczność wprowadzenia systemu nauczania zdalnego, jak i zmiany terminu egzaminów końcowych spowodowały zmiany w harmonogramie naboru do techników, liceów oraz szkół branżowych. Jak i kiedy powinni rekrutować się w tym roku kandydaci do szkół średnich?

Zmiany terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2023/24 – kiedy składać podanie?

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami kuratorium oświaty rekrutacja do szkół średnich została przesunięta i uczniowie mogą składać swoje wnioski od 15 maja aż do 19 czerwca 2023 roku.

W ramach rekrutacji do szkoły średniej kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów: wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej, świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty, który można dostarczyć do placówki w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli dokumenty zostaną wysłane w formie elektronicznej, rodzice zakwalifikowanych kandydatów będą musieli dostarczyć ich oryginalne wersje papierowe do placówki w dniach pomiędzy  23 czerwca, a  10 lipca 2023 r.

Rekrutacja do szkół średnich – terminy niestandardowe

Istnieją również przypadki, w których rekrutacja do szkół średnich odbywa się w  niestandardowych terminach. Jest to spowodowane specyfiką zarówno funkcjonowania poszczególnych placówek, jak i charakteru profili prowadzonych w nich klas. Wyjątki rekrutacyjne w roku 2023 stanowią terminy:

  • rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych,
  • rekrutacji do szkoły średniej na oddziałach międzynarodowych i dwujęzycznych
  • rekrutacji oddziału przygotowania wojskowego w szkołach ponadpodstawowych
  • rekrutacji do wszystkich oddziałów, wymagających od kandydatów poszczególnych predyspozycji i umiejętności

W przypadku rekrutacji do wyżej wymienionych placówek lub profili, termin rekrutacji ustalany jest w zależności od daty egzaminów kompetencji kierunkowych. (Za dzień końcowy rekrutacji w wyżej wymienionych przypadkach przyjmuje się dzień poprzedzający termin rozpoczęcia egzaminów wstępnych, natomiast dzień egzaminu wyznaczany jest bezpośrednio przez dyrektora placówki.

Nabór do szkół ponadpodstawowych – terminy. Kiedy wyniki rekrutacji?

Kiedy wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone kandydatom? Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół średnich uczniowie poznają 27 lipca. 

W przypadku przyjęcia do więcej niż jednej szkoły lub klasy, uczniowie, mają równo 7 dni na podjęcie ostatecznych decyzji o wyborze placówki bądź profilu. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów w procesie rekrutacji do szkół średnich na rok 2023/24 nastąpi 22 sierpnia 2023 roku.

Rekrutacja do szkół średnich – jak składać wnioski?

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do szkoły średniej należy złożyć odpowiedni wniosek. Samo wypełnienie wniosku jest stosunkowo proste, jednak proces ten może sprawiać problem, jeśli przystępuje się do niego po raz pierwszy.

Rekrutacja do szkół średnich krok po kroku – co zawiera wniosek?

Wniosek rekrutacyjny to zbiór danych osobowych i informacji o kandydacie oraz jego preferencjach edukacyjnych. Na jego podstawie (oraz pozostałych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym) podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydatów do poszczególnych placówek. Wniosek ten składa się z następujących elementów:

  • Dane osobowe – w tym miejscu wniosku należy wpisać imię i nazwisko kandydata, a także jego numer PESEL, który jest bezpośrednim identyfikatorem kandydata w procesie rekrutacji do szkół średnich. W tym miejscu należy również podać aktualny numer telefonu, za pomocą którego, w razie konieczności będzie można skontaktować się z kandydatem.
  • Dane poprzedniej szkoły – to pole, w którym konieczne jest podanie pełnej nazwy szkoły podstawowej, do której uczęszczał kandydat, a także miejscowość, powiat i województwo, w którym ta szkołą się znajduje.
  • Lista preferencji – to jeden z najistotniejszych dla kandydatów elementów rekrutacji do szkół średnich. W tym miejscu należy podać listę preferowanych szkół ponadgimnazjalnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, a także poszczególnych klas, do których kandydat ubiega się o przyjęcie. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły, do których chciałby uczęszczać, natomiast w każdej z nich ma do wyboru nieograniczoną ilość klas. Najważniejsza jest natomiast kolejność wpisywania poszczególnych placówek. Szkoła znajdująca się na pierwszym miejscu listy jest szkołą pierwszego wyboru i to właśnie ona jako pierwsza będzie brana pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – składanie wniosku przez internet

Niezmiennie od wielu lat rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Polsce odbywa się metodą tradycyjną lub elektroniczną. Preferowana jest natomiast metoda elektroniczna. Wypełnianie wniosku w internecie jest nie tylko wygodniejsze, ale także pozwala na szybkie skorygowanie ewentualnych błędów – na przykład literówek. W momencie, w którym kandydat zdecyduje o ostatecznej wersji wniosku, powinien ją także wydrukować, aby mógł go dostarczyć do nowej szkoły w odpowiednim terminie.

Aby wypełnić wniosek metodą elektroniczną należy wejść na stronę rekrutacyjną, a następnie przy pomocy informatora elektronicznego wypełnić listę preferencji kandydata oraz pozostałe pola formularza. Koniecznym krokiem jest poproszenie rodziców (lub opiekunów prawnych) kandydata o podpisanie wniosku w wyznaczonym do tego miejscu. Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Po zarejestrowaniu kandydata w internecie, system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wygeneruje spersonalizowane hasło dostępu do stworzonego profilu. Otrzymane hasło należy zachować w celu sprawdzenia wyników rekrutacji.