fbpx

Konsultacje dla maturzystów

Organizacja konsultacji z Abiturientami

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem.

Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi sanitarnymi i obowiązkowo stosować się do tych zasad:

  • W zajęciach nie mogą uczestniczyć abiturienci chorzy lub przebywający w domu na kwarantannie lub w izolacji oraz mieszkający z osobą, która przebywa na kwarantannie lub w izolacji,
  • Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce,
  • Mieć założone środki ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki,
  • Posiadać swoje przybory do pisania i inne pomoce np. linijkę, kalkulator,
  • Nie będzie można pożyczać przyborów i podręczników od innych abiturientów,
  • Zachować co najmniej 2 metrowy dystans społeczny od innych osób,
  • Unikać większych skupisk abiturientów, zachować dystans przebywając  na korytarzu, w toalecie szkolnej,
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce z mydłem i nie podawaj reki na przywitanie oraz unikaj dotykania oczu, nosa i ust.