Realizacja Teleprojektu „Rok w gastronomii” realizowanego w ramach podpisanego w roku 2002 porozumienia o wzajemnej współpracy szkół o profilu gastronomicznym.