fbpx

ZASŁUŻENI DLA PODGÓRZA

Dnia 30 i 31 października 2017 roku uczniowie klas:  IV c, IV d i III ak  odwiedzili Stary Cmentarz Podgórski oraz groby bohaterów narodowych i ludzi związanych swoim życiem z Krakowem i zasłużonych dla naszego miasta. Program wycieczki wynikał z planu wychowawczo-profilaktycznego ZSG nr 2 na bieżący rok szkolny.

Uczniowie zaprezentowali dokonania Wielkich Obywateli Krakowa: Edwarda Dembowskiego, Fryderyka Zolla, Wojciecha Bednarskiego, Franciszka Maryewskiego, Emila Serkowskiego. Przy grobie każdego z Zasłużonych uczniowie uczcili ich pamięć oraz zapalili znicze.

W drodze powrotnej do szkoły zatrzymaliśmy się w Rynku Podgórskim pod tablicą poświęconą Legionistom Podgórskim poległym za Ojczyznę, których uczciliśmy minutą ciszy.

Kolejnym punktem programu było złożenie hołdu i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową na Placu Niepodległości, przypominającą działania porucznika Antoniego Stawarza, który 31 X 1918 r. zajął austriackie koszary w Podgórzu i przyczynił się do oswobodzenia Krakowa z rąk zaborcy.

Ten jesienny spacer ścieżkami  bohaterów narodowych związanych z Krakowem był dla uczniów żywą lekcją historii oraz okazją do refleksji nad dziejami naszego miasta.