fbpx

Okręgowe eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2017/2018

12 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbędą się

eliminacje okręgowe XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Temat wiodący tegorocznej Olimpiady:

„Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka”.

W eliminacjach weźmie udział 101 uczniów z 54 szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Wśród uczestników dominują uczniowie liceów ogólnokształcących (61 osób).

Eliminacje okręgowe polegają na rozwiązaniu testu, na który składają się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia obejmują podstawowe wiadomości z nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawartą we wskazanej literaturze dla danej edycji olimpiady, a także podstawowe umiejętności z zakresu gastronomii, w tym sporządzania potraw i napojów, organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz obsługi konsumenta. Za rozwiązanie testu można uzyskać do 100 punktów.

 

Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Program XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.