Okręgowe eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2017/2018