fbpx

Okręgowe eliminacje XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2015/2016

11 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 106 uczniów z 59 szkół okręgu małopolskiego.

Młodzież rozwiązywała zadania z wiedzy o żywności i żywieniu, obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawarte we wskazanej, obszernej literaturze obecnej edycji Olimpiady. Pytania te stanowiły 70 % wszystkich zadań, a pozostałe 30 % dotyczyło tematyki wiodącej tegorocznej Olimpiady ” Żywność prozdrowotna”.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Ewa Wojnar, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 11 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XX Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonał dyrektor szkoły Henryk Hołysz oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
(174kB)
(165kB)

O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązania testu.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano wykład pt.
” Nowoczesne technologie wsparciem dla zdrowego żywienia w szkołach”
. Został on zaprezentowany przez Panów Krzysztofa Gawlika i Marcelego Maryanka przedstawicieli firmy RM Gastro Polska Sp. z o.o. z Ustronia. Temat wykładu spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, co potwierdziła ożywiona dyskusja na temat zdrowego żywienia w szkołach.

Pierwsze miejsce w olimpiadzie zajął Krzysztof Więckowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie,
(150kB)
drugie miejsce Aleksandra Anioł z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. X.B. W. Ignacego Krasickiego w Krakowie, trzecie miejsce uzyskał Emilian Kmak z II Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Sącza. W eliminacjach okręgowych startowali także uczniowie naszej szkoły Konrad Orzechowski z kl.IIa oraz Mateusz Zoła z kl. IIb.
(141kB)

Po obiedzie uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami udali na spacer po Krakowie, którego tematem wiodącym były style artystyczne w Krakowie od romanizmu do secesji.

Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 17:00. Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl, przygotowany przez uczniów klasy IIa z naszej szkoły pt. „Wspomnień czas- Agnieszka Osiecka”.
(144kB)
(178kB)

Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością: Jacek Bednarz -przewodniczący rady i zarządu Dzielnicy Podgórze, Aurelia Czerwińska-Pacura – radna i członek zarządu Rady Dzielnicy XIII, Barbara Łuszczek– członek zarządu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Krzysztof Lewiński– przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego -oddział Kraków oraz inni sponsorzy, dzięki którym uczestnicy eliminacji dostali wartościowe nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to: Komitet Główny Olimpiady, Prezydent Miasta Krakowa, Rada i Zarząd Dzielnicy Podgórze, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Firma „Gastro-Pack” – Michał Henzel, Agencja Rynku Rolnego, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Hotel „Radisson Blu”, Firma „Selgros Transgurmet Polska”, Rada Rodziców ZSG nr 2 w Krakowie, Centrum ” Witek”, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc!