Nauczyciele z Francji odbyli szkolenie JOB SHADOWING w ZSG nr 2