fbpx

Małopolski Konkurs
„Stół Pięknie Nakryty” edycja I

„Kolacja z Walentynką”

19 lutego 2005 roku

Zwycięski Puchar

zdobył Grzegorz Zawadzki z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

I Wyróżnienie

otrzymała Joanna Szumiec  z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie

II Wyróżnienie

otrzymała Małgorzata Kawa z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie


Patronat honorowy

Elżbieta Lęcznarowicz — Małopolski Kurator Oświaty


Sponsorzy: