fbpx

Małopolski Konkurs
„Stół Pięknie Nakryty” edycja II

„Europejczyk przy stole”

4 lutego 2006 roku

Puchar

zdobyła Teresa Sporn z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie

I miejsce

zajęła Anna Kotlarz z Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

II miejsce ex aequo zajęli

– Michał Hajdus z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie
– Bartłomiej Kiełtyka z Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach

III miejsce 

zajęła Ewa Kleszcz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie

Wyróżnienie 

otrzymała Monika Kęska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy

otrzymała Joanna Błażej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niedosłyszących w Krakowie

Nagrodę Publiczności

zdobył Mateusz Guzik z Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie


Patronat honorowy

Elżbieta Lęcznarowicz — Małopolski Kurator Oświaty


Sponsorzy: