Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy SPC.01. produkcja wyrobów cukierniczych.