Krakowskie Zapusty – wielkie smażenie chrustu po raz trzeci – z udziałem naszej szkoły!