fbpx

Spotkanie z Zespołami Doradczymi szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2

Spotkanie z Zespołami Doradczymi szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2

20.02.2020 r. w szkolnej restauracji „Pokusa” odbyło się spotkanie Zespołów Doradczych Rodziców szkół podstawowych i ponadpodstawowych przy Prezydencie Miasta Krakowa. Naszymi Gośćmi byli: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki – Pani Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji – Pani Magdalena Węgrocka-Szwalec, Dyrektorzy Szkół Specjalnych oraz Przewodniczący Rad Rodziców uczniów szkół podstawowych.

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 – Pan Andrzej Ptasznik zaprezentował osiągnięcia, sukcesy i możliwości Naszej Szkoły oraz szanse na zdobycie wymarzonej pracy dla jej absolwentów. Odbył się również premierowy pokaz filmu promującego Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2. Przedstawiono mocne strony szkolnictwa zawodowego oraz argumenty przekonujące rodziców i uczniów szkół podstawowych do wyboru właśnie takiej  ścieżki edukacyjno-zawodowej. Prawdziwy popis sztuki kulinarnej i kelnerskiej pokazała również młodzież Naszej Szkoły – uczniowie klasy 1ag, 1cg, 1ep, 2a, 2b, 2c, 3a przygotowani przez Kierownika Warsztatu Szkolnego – Panią Grażynę Kumorek-Mastalerz, nauczycieli zawodu – Panią Iwonę Kwapiszewską oraz Panią Małgorzatę Smędę. Potrawy przez nich przygotowane oraz serwis synchroniczny wzbudziły zachwyt Gości.