Spotkanie z Zespołami Doradczymi szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2