fbpx

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW – edycja V 2019 w mediach TVP3

Zaproszenie Pani Anny Korfel – Jasińskiej Zastępcy Prezydenta ds. Edukacji, Sportu i Turystyki do udziału w Krakowskim Tygodniu Zawodowców – edycja V 2019

OTWARTE SOBOTY W SAMORZĄDOWYCH SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

W dniach 15-16 marca 2019 r. w ramach Krakowskiego Tygodnia Zawodowców odbyły się w naszej szkole spotkania z Gimnazjalistami i Ósmoklasistami. Program Dni Otwartych obejmował prezentację wszystkich kierunków kształcenia w Technikum Gastronomicznym nr 11 i Szkole Branżowej I Stopnia nr 10

Dla zainteresowanych kandydatów zaplanowano szereg ciekawych pokazów kulinarnych, konkursów, występów muzycznych, projekcji multimedialnych, gier i wystaw.

Materiał kronika TVP 3 – Tydzień-zawodowców

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KOPII ARCHIWALNYCH MATERIAŁÓW FILMOWYCH
[na podstawie Uchwały Zarządu TVP S.A. nr 541/2018 z dnia 30.08.2018., Załącznik nr 2]

Udostępnienie lub wydanie materiałów archiwalnych następuje z zachowaniem przepisów o ochronie
tajemnic ustawowo chronionych i nie może naruszać prawnie chronionych interesów Państwa, TVP SA
i obywateli.