fbpx

Jak wygląda kształcenie w branżowej szkole I stopnia?

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Obejmuje ona zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji pod koniec trzeciej klasy.

Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia uczeń może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika.

Po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

KELNER
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich:

1)         sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego;

2)         wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem gości;

3)         rozliczania usług kelnerskich.

Uczeń w ramach innowacji:

− zapoznasz się z nowymi trendami sztuki baristycznej,
− otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące receptur kaw,
− poznasz aranżacje różnych rodzajów kaw sposoby ich ekspozycji,
− wykształcisz umiejętności sporządzania kawy i sposobów ich podawania,

MIEJSCA PRACY:

− restauracje
− hotele
− pensjonaty
− kawiarnie
− puby
− dyskoteki
− promy
− firmy cateringowe
− instytucje związane z gastronomią.