fbpx

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
− sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
− planowania i oceny żywienia;
− organizowania produkcji gastronomicznej;
− planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− pozna elementy dietetyki,

− planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu,

− koordynowanie programu żywieniowego,

− dobór odpowiednich składników w określonych dietach,

– nauczy się zasad cateringu dietetycznego,

– pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, BIOLOGIA/GEOGRAFIA.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

MIEJSCA PRACY:

– restauracje,
− hotele,
– domy wczasowe,
– bary,
– kawiarnie,
– sanatoria,
– instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
– szpitale,
– instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

DIETETYK

Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób