fbpx

Krakowski Tydzień Dobrego Słowa

 

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie aktywnie przyłączył się do projektu Wydziału Edukacji UMK, którego celem jest przeciwdziałanie agresji słownej oraz  budowanie pozytywnej komunikacji w środowisku szkolnym.

Rozszerzając nasze dotychczasowe działania przeciwdziałające przemocy w szkole, w Krakowskim Tygodniu Dobrego Słowa podjęliśmy szereg akcji, które mają za zadanie wypełnić przestrzeń szkolną pozytywnym przekazem. Podjęte działania będziemy kontynuować przez kolejne tygodnie.

1. Przez cały tydzień uczniowie podczas zajęć technologii gastronomicznej

 

wykonywali ciasteczka z dobrymi słowami lub w postaci serduszek, którymi częstowali podczas przerw.

 

2. Na korytarzu szkolnym ustawiono interaktywną tablicę, na której uczniowie
i nauczyciele przez cały tydzień przyczepiali karteczki z pozytywnymi, miłymi tekstami skierowanymi do innych.

3. Podczas lekcji wychowawczych w klasach I i II była prowadzona prelekcja dotycząca przeciwdziałaniu agresji i przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej, prowadzona przez pracownika Straży Miejskiej ds. profilaktyki.

4. W klasach IV odbyły się warsztaty pokazujące m.in. techniki relaksacyjne i sposoby walki ze stresem oraz negatywnymi emocjami, prowadzone przez specjalistę PPP nr 3. Warsztaty te będą kontynuowane w następnych dwóch tygodniach dla wybranych klas.

5. Uczniowie wraz wychowawcami przygotowali plakaty promujące budowanie pozytywnej komunikacji w Naszej Szkole. Plakaty zostały powieszone na drzwiach wejściowych do wszystkich sal lekcyjnych.

6. Ogłoszono konkurs na ciekawe hasło, aforyzm, maksymę o mocy dobra (pozytywnych słów, pozytywnego myślenia i działania).  Na parterze przy wejściu został powieszony karton, na którym uczniowie wraz z wychowawcą zapisywali swoją pozytywną twórczość. Komisja złożona z pięciu nauczycieli wybierze najciekawszy plakat i hasło Tygodnia Dobrego Słowa.

7. Zorganizowano „fotobudkę”, w której uczniowie mogli wykonać pozytywne zdjęcia z dobrymi słowami.

8. Samorząd Uczniowski wykonał gazetkę promującą dobre słowo i uśmiech oraz ogłosił 14 lutego jako dzień pełen niespodzianek m.in. pocztę walentynkową – miłe słowa dla kogoś wyjątkowego, przyjaciela, przyjaciółki, koleżanki, kolegi, nauczyciela.

9. Przy wejściu do szkoły, codziennie jest wywieszony pozytywny przekaz
w postaci cytatów i aforyzmów, które mają przypominać o uśmiechu, życzliwości, kulturalnym odnoszeniu się do innych oraz pozytywnym nastawieniu do ludzi.