fbpx

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

W klasach I i II Technikum oraz Szkoły Branżowej odbyły się prelekcje prowadzone przez Strażnika Miejskiego d.s. profilaktyki Pana Filipa Spólnika. Poruszanym problemem była agresja i przemoc rówieśnicza oraz odpowiedzialność prawna nieletnich.

Zajęcia odbyły się na lekcjach wychowawczych jako działanie profilaktyczne w ramach realizacji planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.