fbpx

Informacja o przebiegu eliminacji XXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Komisja Okręgowa Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida

ul. Zamoyskiego 6, 30-523 Kraków

 tel. / fax. 12 6560404    e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl

 

Informacja o przebiegu eliminacji  okręgowych XXIV edycji
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Krakowie

 

 

W imieniu Komisji Okręgowej przypominam, że eliminacje okręgowe odbędą się dnia 3 stycznia 2020 r. (piątek) w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 6.

Rozpoczęcie eliminacji okręgowych o godzinie 11.00 jednocześnie we wszystkich okręgach. Poprzedzi je spotkanie organizacyjne o godz. 10.00 w sali nr 22. W czasie spotkania zostanie pokazany krótki filmik z wystąpieniem przewodniczącego Komitetu Głównego.

  1. Czas na rozwiązanie testu to 90 minut.
  2. Od tej edycji zgodnie z regulaminem Komisja Okręgowa po zakończeniu eliminacji w obecności członków komisji i jednego z uczestników pakuje karty odpowiedzi wraz z protokołem do bezpiecznej koperty i wysyła do Komitetu Głównego. Prace uczestników eliminacji okręgowych sprawdza Komisja Oceniająca w Szczecinie powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.
  3. W czasie testu dla opiekunów przewidziany jest pokaz gastronomiczny.
  4. Eliminacje okręgowe kończą się obiadem dla uczestników i opiekunów, którego koszt pokrywa organizator.
  5. Informacja dotycząca zwrotu kosztów podróży uczestników na eliminacje okręgowe ukazało się na stronie www olimpiady 7 grudnia 2019r.
    Uwaga!

Przypominamy o obowiązku poinformowania (z wyprzedzeniem) Sekretarza Komisji Okręgowej o ewentualnej nieobecności uczestnika na eliminacjach okręgowych.
Informujemy, że w trakcie Olimpiady zostaną rozdane dyplomy za udział.
Każdy z uczestników musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

Sekretarz Komisji Okręgowej
Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Krakowie

Ewa Konieczna