Działania zmierzające do przystąpienia ZSG nr 2 do Małopolskiej Sieci Promujących Zdrowie