fbpx

ZSG nr 2 – SZKOŁĄ Z PASJĄ

Projekt konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego zakłada wyróżnienie szkół i przedszkoli, które charakteryzuje aktywność określająca ich walory edukacyjne oraz niepowtarzalny i wyjątkowy charakter, umożliwiająca rozwijanie dodatkowych umiejętności i kompetencji, odkrywanie uzdolnień, zainteresowań i pasji.

W roku szkolnym 2015/16 do konkursu zgłosiło się 197 placówek oświatowych prezentując swoje dokonania. Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienia w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

7 grudnia 2015 r. podczas uroczystej Gali Laureatów w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie delegacja naszej szkoły w składzie zastępca dyrektora Bogumiła Korn, zastępca kierownika warsztatu szkolnego- restauracja Pokusa Maria Bobek i uczeń kl. IId Krzysztof Fior odebrała statuetkę potwierdzającą wyróżnienie za teleprojekt ” Rok w Gastronomii”.

Projekt ten ma na celu współpracę naszej szkoły z partnerskimi szkołami gastronomicznymi z Koszyc na Słowacji i Pragi w Czechach, która kontynuowana jest od 2002 r. Różne formy realizacji projektu począwszy od dwustronnej wymiany uczniów i nauczycieli poprzez wykonywanie produktów końcowych jak kalendarze, opracowania o tematyce turystyczno-gastronomicznej czy słownik polsko-czesko-słowacko-angielski aż po staże nauczycieli przedmiotów zawodowych uatrakcyjniają doskonalenie umiejętności zawodowych i interpersonalnych.

Oprócz nagrodzonego projektu w naszej szkole rozwija się pasje i zainteresowania młodzieży na wielu płaszczyznach. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach gastronomicznych regionalnych i krajowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Doskonalą umiejętności zawodowe realizując projekt ” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” podejmując różne działania jak : udział w kursach gastronomicznych, baristycznych czy udział w wizytach zawodoznawczych.

Szkoła jest organizatorem Małopolskiego Konkursu Stół pięknie nakryty, którego celem jest promowanie tradycji kulinarnych, poszerzanie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i regionalnych oraz zwiększenie zainteresowania zawodem.

W działaniach promujących zawód wspierają nas Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Krakowska Kongregacja Kupiecka i Krakowska Szkoła Barmanów oraz władze Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej uczniowie uzyskują oprócz umiejętności praktycznych wiedzę teoretyczną, a potwierdzeniem tego jest zdobywanie przez uczniów naszej szkoły tytułów laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Zainteresowania uczniów nie ograniczają się tylko do zawodu.

Każdego roku uczniowie uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, konkursach fotograficznych, językowych, piosenki patriotycznej i sportowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła otrzymała Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso.

Wieloletnia tradycja w kształceniu i wychowywaniu młodzieży – 105 lat istnienia- motywuje i zobowiązuje do działania , a wyróżnienie Małopolska Szkoła z Pasją potwierdza osiągnięcia.