fbpx

SREBRNA TARCZA dla naszego Technikum nr 11

 

 

 

Dobre liceum czy technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wychowuje, kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje Ranking gazety Perspektywy, który właśnie osiągnął dorosłość: to jego XVIII edycja.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe w Rankingu Techników 2016 to:

  • sukcesy w olimpiadach 20%
  • matura – przedmioty obowiązkowe 25%
  • matura – przedmioty dodatkowe 25%
  • wyniki egzaminów zawodowych 30%

Oznacza to w praktyce, że czynnikiem dominującym w ocenie liceów jest matura (z łączną wagą 70%). Natomiast w przypadku techników o pozycji szkoły w dużym stopniu (30%) decydować też będą wyniki egzaminu zawodowego, co jest zgodne ze znaczeniem tego egzaminu dla uczniów i dla szkoły.

W tym Ogólnopolskim Rankingu Techników 2016, który prezentuje 300 najlepszych techników nasze Technikum nr 11 otrzymało srebrną tarczę.

W Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016, pokazujący 150 techników, które najskuteczniej przygotowały swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła ma 41 miejsce.

Ranking zawodów:

W małopolskim rankingu szkół mamy 27 miejsce: