fbpx

Sesja Młodzieżowej Rady Krakowa

17 października w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 uroczyście rozpoczęła swoje obrady Młodzieżowa Rada Krakowa. Jest to jubileuszowa – X kadencja.

W tym roku naszą szkołę w Radzie będzie reprezentował JAN MADERAK – uczeń klasy 4Ap Technikum Gastronomicznego nr 11, który ślubował podczas pierwszej sesji słowami: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta”.

Jankowi gratulujemy oraz życzymy, aby praca w Młodzieżowej Radzie Krakowa była czasem wielu inicjatyw i  cennych pomysłów, w realizację których włączy się cała Społeczność Uczniowska ZSG nr 2.

Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r.  w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.