fbpx

Płatne staże u pracodawcy

Zespół Szkół Gastronomicznych nr2 w Krakowie prowadzi nabór na płatne staże u pracodawcy w zawodach: kucharz, kelner w ramach projektu „ Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”  Staże odbywać się będą w miesiącu lipcu i sierpniu w krakowskich zakładach gastronomicznych.
Przy rekrutacji będą brane pod uwagę zgodnie z regulaminem następujące kryteria:
a) średnia z przedmiotów zawodowych za I okres roku szkolnego 2019/2020,
b) frekwencja na zajęciach za I okres roku szkolnego 2019/2020,
c) udział w stażach po raz pierwszy,
d) niekorzystanie z żadnej formy wsparcia w ramach projektu lub korzystanie z mniejszej ilości form wsparcia.
Osoby chętne do udziału w stażach muszą wypełnić: formularz zgłoszeniowy, deklarację, oświadczenie o przetwarzaniu danych, zakres danych osobowych. Przed wypełnieniem dokumentacji należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz pozostałymi załącznikami.
Wykaz załączników do pobrania:

Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie_z uwzględnieniem aneksu_nr 3-tekst jednolity

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Dziennik stażu, praktyki – do uzupełnienia 

Zał 1 Umowa uczestnika z MCOO Zał

Zał 1a-załącznik do umowy – zgoda Rodzica 

Zał 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium stażowego

Zał 2a Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie

Zał. 4 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania