fbpx

Rozpoczęliśmy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zdobądź atrakcyjny zawód.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w następujących kwalifikacjach: Cukiernik, Kucharz, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności.

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (Dwa kursy)
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy i co daje jego ukończenie?
Jest formą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat).
Uczestnikiem kursu może być każda osoba bez względu na wykształcenie, po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącym i wyższej uczelni. Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się. Osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód

Absolwenci kursu uzyskują:
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego,
– Po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
– Dyplom z tytułem technika, po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód (warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego).

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Nabór na rok szkolny 2020/2021 już od 2.06.2020 r.
Zgłoszenia osobiście w Sekretariacie Szkoły, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00.
e-mail: zsgnr2@poczta.onet.pl

Sekretariat: tel/fax 12 656 04 04

Wymagane dokumenty:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY