fbpx

Panel dyskusyjny – „Bieżące wyzwania i problemy młodzieży”.

W piątek 29.04.2022 r. uczennica Wiktoria Proszek – przewodnicząca SU naszej szkoły, uczestniczyła w  panelu dyskusyjnym  “Bieżące wyzwania i problemy młodzieży” zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa.

Podczas panelu dyskutowano w dwóch blokach tematycznych: uzależnienia i zdrowie psychiczne oraz prawa ucznia i edukacja. Ekspertki, które poruszyły temat uzależnień oraz zdrowia psychicznego to Pani Agnieszka Maruszczak – psycholog szkolny oraz Pani Monika Borkowska – Żebrowska – Kierownik Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.
Na temat przyszłości edukacji dyskutowała Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pan Mateusz Morawa – członek Stowarzyszenie Umarłych Statutów oraz Patryk Golba-Zawadzki – przewodniczący Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM.

Dyskusja odbyła się na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę Krakowa wśród uczniów krakowskich szkół średnich, a uczestnicy panelu mieli możliwość zadawania pytań panelistom w interesujących ich kwestiach. Panel służył rozmowie na temat wyzwań i problemów stojących przed młodzieżą oraz znalezieniu sposobów na radzenie sobie
z nimi.