fbpx

Stypendia stażowe udzielane dla uczniów.

Stypendia stażowe udzielane uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży:  turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”. –  Regulamin przyjęty Uchwałą Rady Miasta Krakowa w dniu 21 kwietnia 2021 r..

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.
Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania ⇓

Regulamin rekrutacji na staże u pracodawców

Regulamin – stypendia stażowe dla uczniów