fbpx

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ELIMINACJI XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 

Okręgowe eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
12 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 99 uczniów z 53 szkół okręgu małopolskiego. Temat wiodący: „ Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu człowieka”.

Młodzież rozwiązywała test, na który składały się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 100 punktów.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Kuratorium Oswiaty Maria Krysakowska, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 10 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XXII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonał dyrektor szkoły Andrzej Ptasznik oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka ( ). O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokaz gastronomiczny pt. „ Elementy dekoracyjne w nowoczesnej gastronomii”. Został on zaprezentowany przez mistrzów kuchni Novotelu Kraków City West . Pokaz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli szkół biorących udział w olimpiadzie.

Pierwsze miejsce w olimpiadzie  zajęła Wirginia Iżykowska z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach., ( zdj. Nr 1 ), drugie miejsce uczeń naszej szkoły Konrad Orzechowski, trzecie miejsce uzyskał Jakub Batko z Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego z Krakowa. W eliminacjach okręgowych startował także drugi uczeń z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie Kamil Gryzło zajmując 8 miejsce. Obaj uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do eliminacji centralnych.

Po obiedzie uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli dwa pokazy gastronomiczne przygotowane przez kucharzy i kelnerów z Restauracji „Wierzynek” w Krakowie. Temat pokazu kelnerskiego to: „Synchroniczna obsługa gości oraz pokaz szablowania szampana”, natomiast kulinarny przebiegał pod hasłem „ Obróbka termiczna mięs: sous vide, flambirowanie, stopnie wysmażenia”. Uczestnicy olimpiady i opiekunowie byli pod wrażeniem umiejętności zaprezentowanych przez kucharzy i kelnerów z Restauracji Wierzynek.

Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 16:30. Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl, przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką pani profesor Joanny Stanoch i Joanny Przybyłowskiej-Bogdan  pt. „ Wyspiański dziś”.

Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością:  prof. dr hab. Tomasz Brzostek- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ, Krzysztof Budzan- kierownik referatu szkolnictwa technicznego  UMK, Aurelia Czerwińska-Pacura – radna i członek zarządu Rady Dzielnicy XIII,  Barbara Łuszczek- członek zarządu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Teresa Piekara- Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- oddział terenowy w Krakowie, Zbigniew Kurleto- członek kapituły klubu szefów kuchni , przedstawiciele Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników oraz inni sponsorzy dzięki którym uczestnicy eliminacji dostali wartościowe nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to: Komitet Główny Olimpiady, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Krakowa, Rada i Zarząd Dzielnicy Podgórze, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Novotel Kraków City West, Hotel Radisson Blu, Restauracja Wierzynek, Firma Hawełka, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa-oddział terenowy w Krakowie, Firma Gastro-Pack,  Rada Rodziców ZSG nr 2 w Krakowie, Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Iglotex Kraków Sp. zo.o , Gawor Wędliny Podstolice, Tłocznia Owoców Pawłowski, Firma Krasnystaw.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc!