OGŁOSZENIE WYNIKÓW ELIMINACJI XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności