fbpx

Od dnia 26 października 2020 roku wszystkie zajęcia w formie zdalnej. 

Od dnia 26 października 2020 roku wszystkie zajęcia, także pracownie i zajęcia praktyczne realizowane będą w formie zdalnej. 

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe będą się odbywały w formie zdalnej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji  Narodowej wsparcie dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Diagnozując  możliwości uczniów w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu, proszę o zgłaszanie w sekretariacie ewentualnych potrzeb w tym zakresie.

Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, dostępny poniżej. (wrześniowy)

Plan lekcji dla klas od 26.10.2020

Plan lekcji dla nauczycieli od 26.10.2020.

Andrzej Ptasznik

Dyrektor Szkoły