„Laur Olimpijski” edycji 2019/2020 dla Agaty Kwaśniewskiej.